Adamowizna — malownicza wieś położona 3 km na południe od Grodziska Maz., 30 km od Warszawy - gmina Grodzisk Maz., powiat grodziski, województwo mazowieckie, około 1.000 mieszkańców, 3 zabytkowe dwory, jeden z najładniejszych krajobrazowo rejonów na płd-zach. od Warszawy. Nazwa wsi wywodzi się od imienia Adama Chełmońskiego, brata malarza Józefa Chełmońskiego, którego siedzibą była pobliska Kuklówka.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Adamowizny przewiduje dla wsi zabudowę mieszaną, zagrodową, jedno i wielorodzinną mieszkaniową, obszary rolnicze i leśne. Dobre połączenia drogowe i komunikacja zbiorowa do Warszawy. Na miejscu szkoła podstawowa, sklepy, kościół, miejska komunikacja autobusowa, stadnina, las - blisko kino, basen, korty, szpital, kolej i szkoły średnie. Kod pocztowy 05-825, tel. numer kierunkowy 0-22, pełne pokrycie sieci GSM. Na południe od wsi Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

5 km do trasy katowickiej, 7 km do przebiegającej na północ od Grodziska Mazowieckiego autostrady A2.

Uchwałą nr 34/2011 Rada Miejska w dniu 26 stycznia 2011 roku uchwaliła Plan Odnowy Miejscowości Adamowizna.