Informacje na stronie aktualizowano w październiku 2016 roku.

Adamowizna — malownicza wieś położona 3 km na południe od Grodziska Maz., 30 km od Warszawy - gmina Grodzisk Maz., powiat grodziski, województwo mazowieckie, około 1.000 mieszkańców, 3 zabytkowe dwory, jeden z najładniejszych krajobrazowo rejonów na płd-zach. od Warszawy. Nazwa wsi wywodzi się od imienia Adama Chełmońskiego, brata malarza Józefa Chełmońskiego, którego siedzibą była pobliska Kuklówka.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Adamowizny przewiduje dla wsi zabudowę mieszaną, zagrodową, jedno i wielorodzinną mieszkaniową, obszary rolnicze i leśne. Dobre połączenia drogowe i komunikacja zbiorowa do Warszawy. Na miejscu szkoła podstawowa, sklepy, kościół, miejska komunikacja autobusowa, stadnina, las - blisko kino, basen, korty, szpital, kolej i szkoły średnie. Kod pocztowy 05-825, tel. numer kierunkowy 0-22, pełne pokrycie sieci GSM. Na południe od wsi Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

5 km do trasy katowickiej, 7 km do przebiegającej na północ od Grodziska Mazowieckiego autostrady A2.

Uchwałą nr 34/2011 Rada Miejska w dniu 26 stycznia 2011 roku uchwaliła Plan Odnowy Miejscowości Adamowizna.

Od 2012 roku ul. Królicza biegnąca wzdłuż działek objęta jest usługą Google Street View.

 1. Orientacja
 2. Położenie
 3. Szczegółowa lokalizacja
 4. Galeria
 5. Odległości
 6. Podział nieruchomości
 7. Przeznaczenie gruntów
 8. Procedura budowlana
 9. Uzbrojenie terenu
 10. Cena działek
 11. Kontakt

1. Orientacja

Teren w Adamowiźnie położony jest około 120 m n.p.m., a jego współrzędne geograficzne wynoszą: 52° 04' 33,44" N oraz 20° 38' 22,96" E.

2. Położenie

Działki w Adamowiźnie położone są 3 km na południe od Grodziska Mazowieckiego, 7 km na południe od autostrady A2 i 5 km na północ od trasy katowickiej — drogi ekspresowej S8.

3. Szczegółowa lokalizacja

Droga nr 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina (Żabia Wola) stanowi w Adamowiźnie ulicę Osowiecką, od której ul. Królicza prowadzi do działek.

4. Galeria

Zdjęcia z balonu zamieszczone są dzięki uprzejmości właściciela firmy Aeronauta.pl


Widok rejonu działek z balonu (od zach.)

Widok otoczenia działek z balonu

Widok terenu działek z balonu od płd-zach.

"Wychowaj dzieci na własnym trawniku!"

Dojazd - ul. Królicza latem

Dojazd - ul. Królicza jesienią

Dojazd zimą

Skrzyżowanie ul. Króliczej z ul. Lisią

ul. Lisia (widok od ul. Króliczej)

Widok na teren ze skrzyżowania Królicza/Lisia

Teren od ul. Swobodnej

Stadnina z ujeżdżalnią

Letnie porządki

Nowy dom

Nowy dom

Nowy dom

5. Odległości

AUTOBUS miejski — 400 m (linia nr 3) pksgrodzisk.com.pl
SZKOŁA podstawowa — 600 m spa.edupage.org
PRZEDSZKOLE — 600 m www.przedszkole-kajtek.pl
SALA ZABAW — 800 m www.fantastycznemiejsce.pl
KOŚCIÓŁ – 600 m
SZPITAL — 3 km www.szpitalzachodni.pl
BASEN i KORTY — 3 km www.grodzisksport.pl
KINO i CENTRUM KULTURY — 4 km centrumkultury.eu
WKD Warszawska Kolej Dojazdowa — 3 km www.wkd.com.pl
PKP KM — 4 km www.mazowieckie.com.pl
STADNINA z ujeżdżalnią — 200 m
LAS — obok
STAWY — 600 m

6. Podział nieruchomości

Prezentowany podział nieruchomości został zatwierdzony przez Urząd Miasta i Gminy w Grodzisku Maz. ostateczną decyzją nr 249/99/250/99 z dnia 19.11.1999 roku i przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 19.11.1999 roku pod nr KEM Gro. Gm. M. 1788/99.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr 21 771 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Maz. w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy ul. Bartniaka - nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek zobowiązań.

7. Przeznaczenie gruntów

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Stan zaawansowania opracowywania przez gminę Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego można sprawdzać pod linkiem http://www.grodzisk.pl/plany-zagospodarowania.html

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwaliła Uchwałą nr 337/2012 z dnia 22 maja 2012 roku.

Dla tego terenu Adamowizny obowiązuje zapis MU.2 — tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej podmiejskiej.

8. Procedura budowlana

W przypadku braku planu miejscowego gmina Grodzisk Mazowiecki wydaje decyzje o warunkach zabudowy zgodne z zapisami obowiązującego Studium (zapis studium powyżej). Procedura w tym przypadku trwa do 3 miesięcy.

9. Uzbrojenie terenu

Energia elektryczna jest wprowadzona podziemną linią kablową od strony ul. Lisiej do połowy terenu. Inwestorem i wykonawcą prac energetycznych jest PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren - Dystrybucja, 05-800 Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6, tel. 22 738 43 20.

Gaz został wprowadzony na teren jesienią 2010 roku. (Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 2.)

Wodociąg – wydane pozwolenie na budowę (listopad 2014) dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4, tel.: 22 724 30 36

Kanalizacja – wg deklaracji gminy planowana jest na lata 2016-2018. (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4, tel. 22 724 30 36.)

Koncepcja budowy ul. Króliczej – projekt dostępny do pobrania w formacie PDF

10. Cena działek

Do lata 2006 cena wynosiła 70.000 zł za działkę o powierzchni 1.500 m2.

Latem 2007 cena wynosiła 150.000 zł za działkę o powierzchni 1.500 m2.

Wiosną 2008 cena wynosiła 240.000 zł za działkę o powierzchni 1.500 m2.

Jesienią 2010 gmina Grodzisk sprzedawała sąsiednie działki po cenie wywoławczej 150 zł / m2 brutto - co daje w przeliczeniu 225.000 zł za działkę o powierzchni 1.500 m2.

Jesienią 2014 cena wynosiła 150.000 zł za działkę o powierzchni 1.500 m2.

Wiosną 2015 gmina Grodzisk sprzedawała sąsiednie działki po cenie wywoławczej 110 zł / m2 brutto - co daje w przeliczeniu 165.000 zł za działkę o powierzchni 1.500 m2.

W lutym 2016 gmina Grodzisk sprzedawała sąsiednie działki po cenie wywoławczej 114 zł / m2 brutto - co daje w przeliczeniu 170.000 zł za działkę o powierzchni 1.500 m2.

Latem 2016 roku cena transakcyjna wynosiła 90 zł/m2, co w przeliczeniu stanowiło 135.000 zł za działkę 1.500 m2.

W przyszłości czas ukształtuje warunki sprzedaży.

Jesteś zainteresowany — prześlij ofertę.

11. Kontakt

Ponieważ znasz dokładną lokalizację działek, kontaktuj się po wizycie w terenie i sprecyzowaniu zainteresowania.

e-mail: witoldkonieczny@gmail.com